Urge kuristik
Hageri karstiala
Aandu karstiala
   
 
 
Hageri karstiala
EST » Karstimatkad » Hageri karstiala
Prindi
     
 

Hageri karstiala on vaadeldav igal aasta-ajal, kuid põnevam on seda teha kevadeti suurvee ajal, mil on hästi jälgitav oja pealevool ja vee kadumine pugemitesse.

Marsruut: info tulekul

Hageri karstiala

Karstiala asub Hageri alevikust kirdes Kohilasse ja Sutlemasse kulgevate teede vahel. Ala
kese on 2,5 ha suurune karstihäil, millest lõunasse jääb kuus karstilehtrit, mis paiknevad
põhja-lõuna-sihilise ahelana piki kitsast nõgu. Karstihäil on 2 m sügav ja selle põhjas on
arvukalt vett neelavaid karstilehtreid. Suurimas karstihäilus paikneva kurisu neelamisvõime
on 60 l/s, kogu häilu summaarne neelamisvõime on 200 l/s. Hageri karstialale toob vee
Kadaka oja Rabivere raba põhjaserva freesturbaväljalt ja maaparandusobjektidelt. Hageri
karstialal neeldunud vesi väljub Sutlema mõisa tiikide põhjas veerohkete allikatena. Tiikidest
algab Maidla jõgi. Maasisese voolutee pikkus on 1,5 km. Hageri karstialal on karstoloogiline
ja veekaitseline tähtsus. Hageri karstiala on üksikobjektina (2 ha) looduskaitse all (Kink
2006).
 

 
  Avaleht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
< Jaanuar 2019  >