Aandu karstiala

Aandu karstiala on vaadeldav igal aasta-ajal, kuid põnevam on seda teha kevadeti suurvee ajal, mil on hästi jälgitav oja pealevool ja vee kadumine pugemitesse.

Marsruut: info tulekul

Andu karstiala (12,5 ha) asub Kohila vallas ja moodustab 1,5 km pikkuse karstioru. Vormsi
lademe lubjakive katab 2,5 m paksune moreenikiht. Teemanti oja vesi neeldub kolmes kuni 2
m sügavuss kurisus. Suurvee ajal neeldub vesi 2 m sügavuses ja 30 m laiuses Urge augus.
Kurisu neelamisvõime on 140 l/s ja ta kuulub Eesti esikümnesse. Alamjooksul tähistavad
karstiorgu arvukad karstilohud. Maa-alused vooluteed avanevad Vilivere lähistel Keila jões.
Intensiivselt arenev Aandu karst on karstoloogilise, maastikulise ja veekaitselise (põhjavee
toiteala) tähtsusega. Kaitseala on üksikobjektina looduskaitse all (16 ha) (Kink 2006).